Loading...

Fundacja im. Jana Kochanowskiego

Jan_Kochanowski

 

„Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie, myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie.”

Jan Kochanowski


Zapraszamy na festiwal w październiku i listopadzie 2018

„Czarnoleskiej ja rzeczy chcę”
– Festiwal upamiętniający 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

W 6 miastach i 60 poetów – Cieszyn, Sosnowiec, Częstochowa, Wieluń, Bydgoszcz i Sopot!

Mottem festiwalu jest cytat w wiersza Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka II”

Szczegóły wkrótce


Niedługo program koncertów


Więcej informacji o Konkursie Poetyckim im. Danuty „Inki” Siedzikówny w Aktualnościach.