Loading...

Fundacja im. Jana Kochanowskiego

Ta składająca się z dziewiętnastu części kolekcja szkiców i esejów literaturo- i kulturoznawczych wydana we współpracy z Miejskim Domem Kultury „Kazimierz” w Sosnowcu jest z pewnością wyzwaniem dla czytelników, zwłaszcza miłośników poezji. Zróżnicowanie tematyczne zaspokoi jednak zarówno fanów Becketta, admiratorów Ginsberga oraz, co było może być sporym zaskoczeniem – amatorów sztuki bartnickiej. Obszary kultury – nie tylko współczesnej – po których oprowadza czytelników autor, są im pozornie dobrze znane, gdyż jego światopogląd i dokonana przez niego szczegółowa analiza wybranych utworów i zjawisk, oferuje wyjątkowe perspektywy interpretacyjne.

Autor w poważny, akademicki sposób traktuje np. o problemie zła drzemiącym w człowieku i odwołuje się do prac m.in. Tischnera czy Kartezjusza, wymagając od odbiorców sporego zaplecza teologicznego i filozoficznego. O ile jednak motyw unde malum jest potraktowany rzeczowo, naukowo, o tyle eseje o współczesnej kondycji pisarstwa i pisarzy sprawiają wrażenie bardziej emocjonalnych i przez to znacznie ciekawszych. Co uderza, to wyraźny sprzeciw wobec pisarstwa ukierunkowanego na szybką gratyfikację, złudną popularność i artystostwo.

Ewa Wylężek

„Czucie, wiara i szkiełko – o kondycji współczesnej”

 

http://www.slaskgtl.pl/dzial/krytyka_literacka/189


Po wstępie miniesej „Dlaczego Didache?” (o apokryfie z I wieku naszej ery), dalej „Spór z Tischnerem o koncepcję zła”, potem „Dusza a człowiek podziemny. Rzecz o pisaniu”, „Architekci śmierci” (Architekci kultury śmierci Donald de Marco, Benjmin D. Wiker), „70 lat w życiu Ewropy…” (W brzuchu wieloryba. Wybór esejów, reportaży, felietonów, szkiców i recenzji George Orwell Gandhi), „Whitman w supermarkecie – o wierszu Allena Ginsberga”, „W czarnej kołysce Samuela Becketta – monolog na dwa głosy”, „Poezja i mord. Kaskaderzy literatury”, „Hip-hop i rap – poezja odrzuconych”, „Śląski >Harleem< Edwarda Szopy”, „Róża na śmierć” (Chińska róża Edward Szopa), „Zbawienny postmodernizm”, „W hołdzie Kazimierzowi Dąbrowskiemu”, „Różewicz, moja matka…”, „Czy sowa jest tupolewem? O wierszu >Krzyk sowy< Feliksa Netza”, „Miodobranie, wierszobranie, dzianie barci. O sztuce bartnickiej w Puszczy Augustowskiej, Białowieskiej, Knyszyńskiej i Piskiej” (gorąco polecany przez autora szkic o historii bartnictwa, będący wstępem do albumu fotograficznego Romana Rogozińskiego Barć), a u końca dwa utwory poetyckie SM: „Podatek od nienapisanego wiersza” oraz „Dlaczego Didache”.

Już sam przegląd rozdziałów książki daje wyobrażenie o zainteresowaniach S. Matusza, daleko wybiegających poza poezję (choć z nią pośrednio i bezpośrednio związanych). Eseje i szkice aż kipią od polemicznej pasji, a także empatii wobec dzieł i dokonań innych twórców. Chciałoby się rzec: oto przykład na to, że poetom nie tylko poezja szumi w głowach i duszy. Słowem widzimy tu z czego poeta czerpać może. I jak do tego się odnosić. A to – mowa teraz o oglądzie czytelniczym – nie zawsze jest możliwe. Gdyż na ogół mamy do czynienia z „wypreparowanymi” utworami poetyckimi, które tylko niekonkretne „wizje” o inspiracjach twórczych budują. Gdy tu, w kontekście publikowanych wcześniej wierszy poety, widzimy więcej i lepiej.

Wanda Skalska

ŹLE NAPISANY WIERSZ CUCHNIE JAK NIEUMYTA LODÓWKA

 

Okładka14

 

 

 

 

 

 

 

„Detektywi na tropach tajemnic liryki” – str. 151, to książka w całości poświęcona twórczości Sławomira Matusza, wybór najciekawszych szkiców i recenzji (lub ich fragmentów) pod redakcją Anny Kasperek – doktorantki Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na książkę składa się 25 tekstów dwudziestu autorek i autorów – detektywów tropiących to, co S. Matusz ukrył w swojej poezji. Okładkę książki projektowała Anna Kaczkowska, zdjęcie poety na okładce – Szymon Hantkiewicz.

Detektywiksiazki

 

 

recenzja Licznika Gegera

Topos o „Liczniku Geigera” Sławomira Matusza (nr 4/2015)


Zdjęcia z promocji książki Miry Kostyły „Ilustracje do niezapisanych wierszy”, która odbyła się 30 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu. Książka ukazała się nakładem Studia Sztuk Plastycznych WYTWORNIA i Fundacji im Jana Kochanowskiego.

2014-10-30-2397

Na zdjęciu od lewej: Edyta Antoniak-Kiedos i Mira Kostyła

2014-10-30-2401

Mira Kostyła (w środku)

Już jest…

przekladaniec

„Przekładaniec” polsko-litewski już wkrótce.


 

2014-07-21-20502014-07-21-2051

 

Rezerwat codziennościskrzydelkoSosnowiec logo A - kolor RGBJeszcze w czerwcu ukaże się drukiem wybór wierszy Krystyny Borkowskiej, dofinansowany ze środków Gminy Sosnowiec (umowa z 24 kwietnia 2014). Okładkę książki projektowała Agnieszka Chudzicka. Książka ma 110 stron objętości.


Jerzy Lucjan Woźniak ze swoją nową książką, wyborem wierszy Drzewa przy drodze. Okładkę książki zaprojektował Paweł Krzywda. Wstępem wiersze poprzedził Artur Daniel Liskowacki. Razem 118 str.  Niżej recenzja wewnętrzna książki Woźniaka, rekomendacja napisana przez prof. Mariana Kisiela, której fragment zamieściliśmy na ostatniej stronie okładki.

 2014-05-16-1825okladka

Licznik jest

Licznik Geigera liczy 196 stron. Zawiera 22 szkice i eseje, w tym 20 interpretacji wierszy poetów wymienionych na okładce.  Cena z wysyłką: list priorytetowy – 30 i przesyłka polecona – 32 zł,

Aby nabyć książkę wystarczy pieniądze wpłacić na konto fundacji podając jako tytuł przelewu „Licznik Geigera”. Książka opatrzona autografem zostanie przesłana w ciągu kilku dni na adres podany w przelewie.

Obie książki są w tej samej cenie. W tytule przelewu proszę podać tytuł książki i nazwisko autora.

Nr konta: Fundacja im. Jana Kochanowskiego, 28102024980000810205260569

wozniak