Loading...

Jednym z celów fundacji jest ustanowienie Medalu im. Jana Kochanowskiego – za wybitne zasługi literatury, a w szczególności poezji polskiej. Honorowani nim będą poeci, krytycy literaccy, badacze literatury, tłumacze, a także wykonawcy którzy sięgają w swych utworach po poezję polską oraz inne osoby i instytucje zasłużone dla literatury i poezji polskiej.

Pierwszych laureatów wyłonią Rada Fundacji w porozumieniu z zarządem. Pierwsi laureaci utworzą później Kapitułę Medalu im. Jana Kochanowskiego. Sekretarzem Kapituły zgodził się zostać prof. dr hab. Dariusz Rott z Uniwersytetu Śląskiego.

Poniżej przedstawiamy trzy projekty medalu wykonane przez rzeźbiarkę i malarkę, panią Agnieszkę Chudzicką.

medal 1

medal 2

medal 2a

medal 3

Medale będą wykonane z brązu. Awers – zdobiony krzemieniem pasiastym – kamieniem optymizmu, nazywanym
polskim diamentem – najpiękniejszy wydobywany jest tylko w Polsce w ziemi sandomierskiej; dla jubilerstwa odkryty w 1972r przez Cezarego Łutowicza.
krzemien-sandomierz.pl

Przejdź do paska narzędzi