Loading...

Fundacja im. Jana Kochanowskiego

 • Prezes fundacji

  Sławomir Matusz1  Sławomir Matusz


Zarząd:

 • Maciej Bieszczad (Wieluń) – tel. 884-904-555, e-mail: maciej.p.bieszczad(krokodyl)gmail.com
 • Grzegorz Grabowski (Poznań) – tel. 721-562-706, e-mail: ggrzg(lew)gg.media.pl
 • ZARZĄD PROWADZI FUNDACJĘ NIEODPŁATNIE

Fundacja im. Jana Kochanowskiego

ul. Zgoda 5, 41-205 Sosnowiec

Rachunek Fundacji im. Jana Kochanowskiego:

72 1020 2498 0000 8002 0618 0550

KRS 0000477806, REGON 243375016,  NIP 6443504576


Założycielami Fundacji im. Jana Kochanowskiego są: Rafał Danielowski, Artur Fryz (1963-2013) i Sławomir Matusz.

 

Fundacja im. Jana Kochanowskie z siedzibą w Sosnowcu, powstała by upamiętnić Ojca poezji polskiej. Upamiętniając zasługi Jana Kochanowskiego dla literaturypolskiej propagować jego idee i twórczość, tchnąć ducha jego poezji w najnowszej literaturze. Fundacja oprócz przypominania postaci i poezji Jana Kochanowskiego ma w założeniach patronować współczesnym działaniom edytorskim i artystycznym, a w szczególności poetyckim.

CELE FUNDACJI
 • Promocja czytelnictwa.
 • Kreowanie, wspieranie oraz promowanie szeroko pojętej kultury i sztuki.
 • Wspieranie prac badawczych, projektów artystycznych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dialogu kultur oraz zachowania i upowszechniania tradycji.
 • Wspieranie działań dążących do wyodrębnienia współczesnego języka sztuki bazującego na tradycji różnorodnych kultur.
 • Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych.
 • Tworzenie i wspieranie miejsc wymiany kulturalnej i ośrodków twórczych umożliwiających
 • prezentację działań artystycznych.
 • Edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki.
 • Promocja kultury, sztuki, tradycji polskiej i osoby Jana Kochanowskiego poza granicami kraju.
 • Wspieranie, zgłaszanie i promowanie : twórców, artystów, naukowców, działaczy kultury, do : nagród, odznaczeń, stypendiów
POWYŻSZE CELE FUNDACJA REALIZUJE POPRZEZ
 •  Realizację projektów artystycznych, społecznych i edukacyjnych, festiwali, wystaw, ekspozycji, koncertów, widowisk oraz wykładów z dziedziny szeroko pojętej sztuki i kultury.
 • Wydawanie i produkcję nagrań audio i video, książek, broszur i czasopism w zakresie objętym działaniem Fundacji.
 • Stworzenie i prowadzenie biblioteki multimedialnej i tradycyjnej wraz z archiwum prac artystycznych i dorobku artystów i twórców z dziedziny kultury, sztuki i edukacji artystycznej.
 • Wspieranie i promowanie artystów i grup artystycznych poprzez zapewnianie warunków finansowych, lokalowych, stypendialnych, pomoc specjalistyczną i organizacyjną.
 • Wspieranie i prowadzenie prac badawczych z zakresu kultury, sztuki oraz dziedzinpowiązanych poprzez pomoc finansową, specjalistyczną i organizacyjną.
 • Współpracę i wymianę z instytucjami, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie sztuki, kultury i edukacji.
 • Fundowanie stypendiów, nagród oraz przyznawanie innych form pomocy finansowej i rzeczowej na realizację działań o charakterze artystycznym, kulturalnym i edukacyjnym.
 • Wspieranie finansowe, organizacyjne i specjalistyczne działań związanych z upowszechnianiem i promocją kultury i tradycji.
 • Pozyskiwanie i przechowywanie eksponatów celem tworzenia zbiorów o charakterze muzealnym.
 • Zarząd Fundacji im. Jana Kochanowskiego

Św. pamięci Artur Fryz na zdjęciach.

2013-07-10-850

2013-07-10-861

2013-08-02-982

2013-08-03-1021


 

Przejdź do paska narzędzi